E-cigarett & vaping kortsiktiga effekter

Över 2,758 fall av lungsjukdom sjukhus via e-cigaretten rapporterades mellan augusti 2019 och februari 4, 2020 i USA. Epidemin av EVALI, akronym för “e-cigarett, eller Vaping, produktanvändning associerad lungskada”, bokstavligen lungsjukdom i samband med vaping eller e-cigs, har lett till en slutlig död av 64 i 28 amerikanska stater. Dessa är de uppdaterade numren för Center for Disease Control and Prevention (CDC), som fortsätter att spåra vägtullen och som betonar hur antalet dödsfall kan stiga igen.

Under anklagelsen vaping Från e-cigarettvätskor som du köper på Vape.se innehåller principen om THC, men framför allt närvaron av vitamin E acetat, ett ämne som används som ett tillsatsmedel som skulle vara huvudmisstänkt som grundorsaken till epidemin av lungsjukdom.

Rökning tobak och cannabis i århundraden inträffade genom förbränning, men endast under det tjugonde århundradet visade sig inandning vara grunden för lungsjukdomar, hjärt-och lungcancer. Den elektroniska cigaretten föddes under åren två tusen som en medicinsk apparat för att hjälpa rökare att sluta med traditionella cigaretter och presenteras därför som en “säker”enhet.

Detta har gjort det möjligt att sprida sig i stor skala, särskilt bland de yngsta de senaste åren. “Vaping” Från e-cig innehållande vätskor av olika smaker, med eller utan nikotin, ibland med vätskor som innehåller THC-koncentrat, fram till i augusti 2019 var förknippad med något “säkert” eller “ofarligt”, men evali-epidemin i USA har betonat förekomsten av risker. Och även om epidemin inte har kommit till Europa och Italien, kvarstår betydelsen av korta och långsiktiga studier om effekterna av vaping på människors hälsa, vars resultat målar en långt ifrån lugnande bild.