Över 2,758 fall av lungsjukdom sjukhus via e-cigaretten rapporterades mellan augusti 2019 och februari 4, 2020 i USA. Epidemin av EVALI, akronym för “e-cigarett, eller Vaping, produktanvändning associerad lungskada”, bokstavligen lungsjukdom i samband med vaping eller e-cigs, har lett till en...